slide 1
slide 1
Image Slide 2
Image Slide 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Homeข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์เชลล์ เสริมทักษะควบคู่ความปลอดภัยทางท้องถนน

เชลล์ เสริมทักษะควบคู่ความปลอดภัยทางท้องถนน

ผ่านโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์”

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด  จัดโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” หรือ “ Shell Road Safety Skills Training” ในปีพ.ศ. 2565 เพื่ออบรมการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย พัฒนาและยกระดับทักษะผู้ขับรถบรรทุกตามมาตรฐานสากล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตรการสอนขับรถเพื่อการขนส่งจาก “โรงเรียนสอนขับรถทักษะพิพัฒน์” ภายใต้การดูแลของบริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด แก่ผู้สนใจที่สมัครเข้ามาในช่วงตุลาคม – ธันวาคม 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการอบรมและได้นำทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มพูนรายได้แล้ว ทั้งสิ้น 150 คน ทั้งผู้ที่ได้ใบขับขี่ประเภท ท2 และ ท3  ซึ่งกำลังทยอยเข้ารับการอบรมอยู่ในขณะนี้ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 500 คน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า “ การสร้างความปลอดภัยทางถนนต้องอาศับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” นับเป็นโครงการที่ดีและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบกที่มีหน้าที่ในการควบคุม กำกับและดูแลการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย อันจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

“โครงการขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด นั้น เป็นโครงการที่ดีที่ให้โอกาสผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะการขับขี่ ภายใต้หลักสูตรการเรียนภาคทฤษฎีในวิชากฎหมาย กฎจราจร หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถ มารยาทในการขับรถ การตรวจความพร้อมของรถและการบำรุงรักษารถ รวมถึงเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยในภาคปฏิบัติ โดยใช้เวลาอบรมและฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง การที่โครงการนี้มีผู้สมัครเข้าอบรมถึง 500 คน เป็นการช่วยเพิ่มจำนวนผู้ขับรถที่มีคุณภาพบนท้องถนน ลดปัญหาอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้สังคมไทยปลอดภัยต่อไป”

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจพลังงานระดับโลกให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เรามีวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยที่เข้มเข็งและปลูกฝังอยู่ใน DNA ของพนักงานเชลล์ ครอบครัว ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเชลล์ทุกคน สนับสนุนให้นำมาใช้ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับความปลอดภัยทางท้องถนน เชลล์ปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยทางท้องถนนอย่างยั่งยืน และตระหนักดีว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกัน จึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง  

และในปีนี้เราได้จัดทำ “โครงการขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์”  ขึ้น โดยความร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก  และ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยมีเป้าหมายอบรมการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย ให้กับประชาชนทั่วไป ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัยให้เกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาทักษะการขับรถให้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะเพิ่มรายได้ที่ดีขึ้นให้กับตนเองและครอบครัว และยังเป็นการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโลจิกส์ติก อันเป็นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย”   

นายชลัช วงศ์สงวน Sustainable Solutions Business Director บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   กล่าวว่าโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” สอดคล้องกับแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่โรงเรียนทักษะพิพัฒน์และเอสซีจีจัดทำหลักสูตรขึ้นมา โดยมีเป้าหมายมุ่งสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ขับรถบรรทุกให้เป็นสุภาพบุรุษนักขับ “SMART DRIVER” เพื่อให้ผู้ขับรถบรรทุกทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  โดยมุ่งหวังที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและเกิดการบอกต่อในสังคมเป็นวงกว้าง เป็นการยกระดับการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน และปลูกฝังจิตสำนึกส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” 

“ผมขอขอบคุณเชลล์เป็นอย่างมากที่จัดโครงการมีคุณภาพ สนุก และเป็นประโยชน์อย่างโครงการนี้ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะการขับขี่ให้เชี่ยวชาญและปลอดภัย พร้อมส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสในการยกระดับความเป็นอยู่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบัน ผมทำงานขับรถรับ-ส่งรถเช่าทั่วไปบนเส้นทางในบริเวณกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และกำลังอยู่ระหว่างการต่อคิวทำใบขับขี่ ท3 ซึ่งหลังจากที่ได้รับใบขับขี่ ท3 แล้ว ผมตั้งใจจะสมัครงานขับรถบรรทุกพ่วง เพื่อหารายได้ที่ดียิ่งขึ้น” นายจิรชัย ลายเงิน ผู้เข้าร่วมโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” กล่าว

นางเปมิกา ทิพวัฒน์ อีกหนึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ  กล่าว “ดิฉันรู้สึกประทับใจเชลล์เป็นอย่างยิ่งที่จัดโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์”  และด้วยวิธีและบรรยากาศการสอนเป็นกันเอง เนื้อหาภาคปฏิบัติและทฤษฎีครอบคลุมมีประโยชน์ ทำให้ได้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการขับขี่ปลอดภัยที่หลากหลาย เช่น การถอยและการจอดรถขนาดใหญ่ ถือเป็นการมอบโอกาสอาชีพและส่งเสริมความปลอดภันบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี  ดิฉันคิดว่าอยากให้เชลล์จัดโครงการในลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อส่งต่อโอกาสที่ดีให้แก่ผู้คนในสังคมต่อไป” 

ตลอดระยะเวลา 130 ปีที่เชลล์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชลล์อยู่เคียงข้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทย  ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศมาโดยตลอดภายใต้ยุทธศาสตร์ “Powering Progress” ด้วยเจตนารมณ์ของการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Trusted Partner for Better Life) มุ่งหวังสร้างเสริมสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Powering Lives)

วิเคราะห์ เจาะลึก ทุกข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา กับผม นิธิ ท้วมประถม
ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสาร ข่าวรถยนต์ รถใหม่ สกู๊ปพิเศษ ลองขับ อย่าลืมติดตามเรา ช่องยูทูป – auto lifethailand tv

ติดต่อโฆษณา

Project Manager (คุณแอม)
โทร. 089 533 5115

Email : autolifethailand@gmail.com

หรือ Inbox ได้ทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/autolifethailand.tv

รีวิวรถยนต์ ข่าวแบรนด์รถยนต์ ไลฟ์สไตล์ รถใหม่

Sirote Petchjamroensuk
Sirote Petchjamroensuk
The Old Writer Never Die. Content is The King. I Believe I Can Fly. Higher & Higher!
- Advertisement -spot_img
Slide 2
Slide 2
previous arrow
next arrow

Stay Connected

330,000FansLike
6,955FollowersFollow
153,000FollowersFollow
319FollowersFollow
994,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Must Read

Related News