slide 1
slide 1
Image Slide 2
Image Slide 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Homeแบรนด์รถยนต์mgเอ็มจี จับมือผู้จำหน่ายทั่วประเทศ จัดแข่งขันทักษะพนักงาน

เอ็มจี จับมือผู้จำหน่ายทั่วประเทศ จัดแข่งขันทักษะพนักงาน

MG Skill Contest “Powering of Change”

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย จับมือผู้จำหน่ายทั่วประเทศ จัดการแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน หรือ “MG Skill Contest” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมเดินหน้าเสริมประสิทธิภาพด้านการบริการและการขายให้ดียิ่งขึ้นเพื่อมอบ“สิ่งที่ดียิ่งกว่า” ให้ลูกค้า 

จากเจตนารมณ์ในการดำเนินงานที่พร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้ได้มาซึ่ง “สิ่งที่ดียิ่งกว่า” สำหรับลูกค้า ทำให้เอ็มจีมุ่งมั่นในการยกระดับการบริการให้เหนือกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า 150 แห่งทั่วประเทศ  พร้อมยกระดับงานบริการหลังการขาย “Passion Service” ที่พร้อมให้บริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศและผ่านบริการ MG Mobile Service

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการของผู้จำหน่าย  ทางเอ็มจีจึงได้จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน MG Skill Contest ขึ้น ซึ่งนอกจากจะสามารถคัดเลือกพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้จำหน่ายที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ แล้ว  การแข่งขันดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดแนวทางการพัฒนา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานของผู้จำหน่ายและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สำหรับการแข่งขัน MG Skill Contest “Powering of Change” จัดขึ้นในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันทักษะการขายด้านที่ปรึกษาการขาย การแข่งขันทักษะการบริการด้านที่ปรึกษาการบริการ การแข่งขันทักษะการบริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะการบริการด้านการจัดการงานอะไหล่ การแข่งขันทักษะการบริการด้านการประกันคุณภาพ และการแข่งขันทักษะการบริการ ด้านเทคนิคและงานซ่อม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้จัดจำหน่าย 150 แห่งทั่วประเทศ ในการส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขัน 

สำหรับการแข่งขันทักษะการขายและการบริการในแต่ละประเภท ได้ผู้ชนะ ดังนี้

  1. รางวัลด้านที่ปรึกษาการบริการ

      1.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : น.ส. ภัสธ์สรณ์ วุฒิประเสริฐ (บ. เอ็มจี ไฮเทค ทีแอนด์เอ็น จำกัด)

      1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: น.ส. ภูริชญา ผดุงทอง (บ. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขาเมืองสงขลา)

      1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: นาย ธนพัฒน์ เสริมใหม่ (บ. อารีมิตรเอ็มจี จำกัด)

      1.4 รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม 2564 : น.ส. สุพรรษา ราชประสิทธิ์ (บ. ร่วมใจเอ็มจี หนองบัวลำภู)

  1. รางวัลด้านลูกค้าสัมพันธ์ 

      2.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : น.ส. จิตรา หนูเส้ง (บ. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขากาญจนวณิชย์)

      2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  : น.ส. สุชาดา ถิ่นใหญ่ (บ. เอ็มจี 824 จำกัด)

      2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  : น.ส. ศรีวัลลภ อาจณรงค์ (บ. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขาลพบุรีราเมศร์)

      2.4 รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม 2564 : น.ส. ธัญลักษณ์ แดงร่า (บ. วี.จี. คาร์ สาขากระบี่)

  1. รางวัลด้านการจัดการงานอะไหล่

      3.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : น.ส. รัชดาภรณ์ ปัญญารักษ์ (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาเพชรเกษม)

      3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  : นาย ศุภณัฐ์ วิชญ์เลิศปัญญา (บ. เอ็มจี มิตรแท้ สุราษฎร์ธานี จำกัด)

      3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  : นาย มนตรี มากมี (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาพัทยา จำกัด)

      3.4 รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม 2564 : น.ส. ปานเนตร ด้วงนิล (บ. เอ็มจี พัทลุง จำกัด)

  1. รางวัลด้านการจัดการงานรับประกันคุณภาพ

      4.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : น.ส. กฤตพร เต้นลือ (บ. แมกซัสมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด)

      4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  : น.ส. ณันท์นภัส คุณแสน (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาหางดง)

      4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  : น.ส. กัลยา ยิ้มเจริญ (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาพัทยา)

      4.4 รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม 2564 : นาย นัฐพล สุริวงศ์ (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาเพชรเกษม)

  1. รางวัลด้านเทคนิคและงานซ่อม

      5.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : นาย พจชระ อินทร์ปิ่น (บ. เอ็มจี สุโขทัย จำกัด)

      5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  : นาย ภาณุวัฒน์ แก้วแป้น (บ. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขาสุราษฎร์ธานี)

      5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  : นาย ภาคิน คงประดิษฐ์ (บ. แมกซัสมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด)

      5.4 รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม 2564 : นาย อนุวัตน์ สุดทองคง (บ. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขากาญจนวณิชย์)

6.   รางวัลด้านที่ปรึกษาการขาย

      6.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : นาย อำพล ลาวทอง (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาเพชรเกษม)

      6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  : นาย วสันต์ ปันคำ (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาแม่โจ้)

      6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  : นาย วัฒนา ทองทิพย์ (บ. วี.จี. คาร์ สาขากระบี่)

      6.4 รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม 2564 : นาย ยุทธพิชัย คนองดี (บ. อยุธยาแกรนด์เอ็มจีเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด)

ติดต่อโฆษณา

Project Manager (คุณแอม)

โทร. 089 533 5115

Email : autolifethailand@gmail.com

หรือ Inbox ได้ทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/autolifethailand.tv

รีวิวรถยนต์ ข่าวแบรนด์รถยนต์ ไลฟ์สไตล์ รถใหม่

Sirote Petchjamroensuk
Sirote Petchjamroensuk
The Old Writer Never Die. Content is The King. I Believe I Can Fly. Higher & Higher!
- Advertisement -spot_img
Slide 2
Slide 2
previous arrow
next arrow

Stay Connected

330,000FansLike
6,955FollowersFollow
153,000FollowersFollow
319FollowersFollow
994,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Must Read

Related News