slide 1
slide 1
Image Slide 2
Image Slide 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Homeแบรนด์รถยนต์mgMG SKILL CONTEST สอบทักษะบริการ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า

MG SKILL CONTEST สอบทักษะบริการ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า

ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพการบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย จัดการแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน หรือ MG SKILL CONTEST สื่อถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพการบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเอ็มจีทั่วประเทศ   

สำหรับการแข่งขัน MG SKILL CONTEST ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยในปีนี้ได้มีการปรับบททดสอบให้สอดรับกับบทบาทการเป็นแบรนด์ผู้นำยานยนต์ไฟฟ้า และเอ็มจีถือเป็นแบรนด์ที่มีรถยนต์พลังงานทางเลือกหลากหลายรุ่น อีกทั้งในแต่ละรุ่นต่างอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำสมัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบทักษะของพนักงานทุกภาคส่วนจึงเป็นหนึ่งในแผนการยกระดับคุณภาพการให้บริการของพนักงานโดยแบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ด้านที่ปรึกษาการขาย ด้านที่ปรึกษาการบริการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการจัดการงานอะไหล่ ด้านการจัดการงานรับประกันคุณภาพ ด้านเทคนิคและงานซ่อม ด้านการประเมินราคางานซ่อมสีและตังถัง และด้านงานเทคนิคซ่อมสีและตัวถัง

ผลการแข่งขัน MG SKILL CONTEST ครั้งที่ 6

1.   ด้านที่ปรึกษาการขาย

 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: นาย วสันต์ ปันคำ (บจก. เบส ออโต้เซลส์ สาขาหางดง)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: นาย ศุภณัฐ์ สินวิบูลย์รัตน์ (บจก. เอ็มจี ออโต้เฮ้าส์ สระบุรี)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: นาย กฤษกร แย้มกลีบบัว (บจก. อยุธยาแกรนด์เอ็มจีเซลส์แอนด์เซอร์วิส)
 1. ด้านที่ปรึกษาการบริการ
 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: น.ส. จิราภรณ์ กุลยวน (บจก. วี.จี. คาร์ สาขากระบี่)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: น.ส. ภีธ์ณภัชญ์ ฉัตร์สุวรรณ (บจก. เอ็มจี บางปูแลนด์ แอนด์ ออโต้โมบิล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: นาย เกรียงไกร โกศัยเนตร (บจก. เซควอญ่า หลักสี่ สาขารามอินทรา)
 • รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร: นาย สิทธิชัย ไวเจริญ (บจก. เบส ออโต้ เซลส์ สาขาแม่โจ้)

 1. ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 
 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: น.ส. ปิยะนารถ บ่อไทย (บจก. เอ็มจี อนันตภัณฑ์ ออโตเซลส์)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: น.ส. กนกพร อร่ามโรจน์ (บจก. เอ็มจี พระนคร สาขาอ้อมน้อย)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: น.ส. รัตนา กันลา (บจก. อารีมิตร เอ็มจี สาขาขอนแก่น)
 • รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร: น.ส. พิมลพรรณ สกุลไพบูลย์ (บจก. เบส ออโต้ เซลส์ สาขาศรีราชา)
 1. ด้านการจัดการงานอะไหล่
 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: นาย ศักดิ์ธัช ทิจำปา (บจก. เซควอญ่า หลักสี่ สาขารามอินทรา)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: น.ส. กุลธนันท์ ลมเชย (บจก. วัชรเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: น.ส. ณัฐพิชา กุลลิ่ม (บจก. เอ็มจี ดุสิต มอเตอร์ สาขากระบี่)
 • รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร: นาย ภานุพงค์ ศิริภาวงค์ (บจก. เบส ออโต้ เซลส์ สาขาหางดง)

 1. ด้านการจัดการงานรับประกันคุณภาพ
 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: นาย กรณิศ คิดถูก (บจก. เอ็มจี อนันตภัณฑ์ ออโต้เซลส์)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: น.ส. สุนันทา สุริยะ (บจก. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขาลพบุรีราเมศร์)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: น.ส. ประภัสสร โพธิสัตย์ (บจก. เอ็มจี เจริญกรุง-สาธร ออโต้เซลส์)
 • รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร: น.ส. กัญชลิกา สลับสี (บจก. เอ็มจี เซควอญ่า หลักสี่ สาขารามอินทรา)
 1. ด้านเทคนิคและงานซ่อม
 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: นาย พจชระ อินทร์ปิ่น (บจก. เอ็มจี สุโขทัย)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: นาย นิพนธ์ ภักดีวงษ์ (บจก. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขาทุ่งสง)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: นาย จักรกฤษณ์ เจริญแพทย์ (บจก. เบส ออโต้เซลส์ สาขาชลบุรี)
 • รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร: นาย อนุวัตน์ สุดทองคง (บจก. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขากาญจนวณิชย์)

7.   ด้านงานประเมินราคางานซ่อมสีและตัวถัง

 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: น.ส. กนกวรรณ สมศรีษะ (บจก. เบส ออโต้เซลส์ สาขาเพชรเกษม)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: น.ส. ชนันท์กานต์ ม่วงเจริญ (บจก. เอ็มจี บางปูแลนด์แอนด์ออโตโมบิล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: น.ส. นริณทร์ภัทร เพ็ชรหาญสุขกานต์ (บจก. เบส ออโต้เซลส์ สาขาหางดง)

8.   ด้านเทคนิคงานซ่อมสีและตัวถัง (แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 ท่าน)

 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: นาย วรวุฒิ บุตรสุวรรณ และนาย สมศรี พรมพิทักษ์ (บจก. เอ็มจี เอเบิล มอเตอร์ส)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: นาย เกรียติณรงค์ คำโสภา และนาย สุพล อาญหาญ (บจก. อยุธยาแกรนด์เอ็มจีเซลส์แอนด์เซอร์วิส)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร: นาย เชิดศักดิ์ กระแสโสม และนาย ทินกร วงศ์สุวรรณ (บจก. เบส ออโต้เซลส์ สาขาพัทยา)

วิเคราะห์ เจาะลึก ทุกข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา กับผม นิธิ ท้วมประถม
ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสาร ข่าวรถยนต์ รถใหม่ สกู๊ปพิเศษ ลองขับ อย่าลืมติดตามเรา ช่องยูทูป – auto lifethailand tv

ติดต่อโฆษณา

Project Manager (คุณแอม)
โทร. 089 533 5115

Email : autolifethailand@gmail.com

หรือ Inbox ได้ทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/autolifethailand.tv

รีวิวรถยนต์ ข่าวแบรนด์รถยนต์ ไลฟ์สไตล์ รถใหม่

Sirote Petchjamroensuk
Sirote Petchjamroensuk
The Old Writer Never Die. Content is The King. I Believe I Can Fly. Higher & Higher!
- Advertisement -spot_img
Slide 2
Slide 2
previous arrow
next arrow

Stay Connected

330,000FansLike
6,955FollowersFollow
153,000FollowersFollow
319FollowersFollow
994,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Must Read

Related News