slide 1
slide 1
Image Slide 2
Image Slide 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Homeข่าวสารข่าวรถยนต์ประกาศราชกิจจาฯ ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า100% จาก 8% เหลือ 2% + ส่วนลด 150,000 เริ่มส่งมอบรถได้ !

ประกาศราชกิจจาฯ ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า100% จาก 8% เหลือ 2% + ส่วนลด 150,000 เริ่มส่งมอบรถได้ !

8 มิถุนายน 2565 ” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนที่ 37 ” ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 23) มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ฉบับนี้มีใจความสำคัญลดอัตราภาษีสรรพสามิต จาก 8% เหลือ 2% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า100% ” ที่เกี่ยวเนื่อง ” กับ มาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า100% ของรัฐบาล ” ประกอบด้วยการสนับสนุน 3 หัวข้อ แบบมีเงื่อนไข* “

การสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า100% จากทางภาครัฐ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ แบบมีเงื่อนไข* ด้วยกันดังนี้

 • ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า จาก 40% เหลือ 0% หรือมากสุด 40%
  • ประกาศเมื่อ 3 พฤษภาคม 2565
 • เงินอุดหนุน รถยนต์ไฟฟ้าสูงสุด 150,000 บาท ต่อคัน
  • ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565
 • ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า จาก 8% เหลือ 2%
  • ประกาศวันนี้ 8 มิถุนายน 2565

*เงื่อนไข ใน ที่นี้ หมายถึง ต้องเซ็น MOU เข้าร่วมโครงการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า100% ของรัฐบาลไทย จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้า100% ที่นำเข้ามาได้รับส่วนลด 150,000 บาท + ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า 100% จาก 8% เหลือ 2%
สรุปอีกครั้งก็คือ ถ้าไม่เซ็น MOU เข้าร่วมโครงการ ก็จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษ ลดภาษีนำเข้า ไม่ได้ส่วนลด 150,000 และ ไม่ได้ลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2% ใดใดทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้น TESLA ที่จำหน่ายโดยผู้นำเข้าอิสระ, BMW iX3 / iX / i4, Volvo XC40 EV / C40 EV, Audi e-tron GT / e-tron SUV / Sportback, Porsche Taycan และ หรือ รถยนต์ไฟฟ้า100% แบรนด์อื่นๆ หากไม่เซ็น MOU ก็จะไม่ได้สิทธิพิเศษตามประกาศนี้แต่อย่างใด

สำหรับค่ายรถยนต์ที่เซ็น MOU กับทางภาครัฐไปแล้ว มีด้วยกัน 3 แบรนด์ ดังนี้

 • Great Wall Motor : เซ็นเมื่อ 21 มีนาคม 2565
 • MG : เซ็นเมื่อ 21 มีนาคม 2565
 • Toyota : เซ็นเมื่อ 29 เมษายน 2565


autolifethailand.tv ขอสรุปจากประกาศราชกิจจานุเบกษาง่ายๆ จากหน้า 14 และ หน้า 19 มีใจความสำคัญว่า

ประเภทที่ 16.01 และ 16.02 รถยนต์นั่ง หรือ รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

(ค) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และ ปฎิบัติตามหลักเกณ์ฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

จากเดิม 8% เหลือ 2% ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568


โดยมีข้อกำหนดว่า หากนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า 100% มาขาย 1 คัน จะต้องผลิตในประเทศให้ได้จำนวน 1 เท่า ภายในปี 2567 (2024) หรือ ขยายระยะเวลาเป็นภายในปี 2568 (2025) แต่ต้องผลิต 1.5 เท่า นั่นเอง โดยเป็นรุ่นใดก็ได้ หากราคาขายปลีกไม่เกิน 2 ล้านบาท

 • 13.1 กรณีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท
  • ต้องผลิตชดเชย ” รุ่นใดก็ได้ ” จนครบตามจำนวนการนำเข้ามาในประเทศแบบสำเร็จรูปทั้งคัน ในอัตราส่วน 1:1 (นำเข้า 1 คัน ต้องผลิตคืน 1 คัน) ภายใน 31 ธันวาคม 2024 หรือ ในอัตราส่วน 1:1.5 (นำเข้า 1 คัน ผลิตคืน 1.5 คัน) หากยืดระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี หรือ 31 ธันวาคม 2025
 • 13.2 กรณีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท
  • ต้องผลิตชดเชย ” เฉพาะรุ่นที่นำเข้ามา ” จนครบตามจำนวนการนำเข้ามาในประเทศแบบสำเร็จรูปทั้งคัน ในอัตราส่วน 1:1 (นำเข้า 1 คัน ต้องผลิตคืน 1 คัน) ภายใน 31 ธันวาคม 2024 หรือ ในอัตราส่วน 1:1.5 (นำเข้า 1 คัน ผลิตคืน 1.5 คัน) หากยืดระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี หรือ 31 ธันวาคม 2025


ย้ำกันอีกครั้งก็คือ ถ้าไม่เซ็น MOU เข้าร่วมโครงการ ก็จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษ ลดภาษีนำเข้า ไม่ได้ส่วนลดใดใดทั้งสิ้น จากมาตรการของรัฐในครั้งนี้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดให้ค่ายรถยนต์ หันมาลงทุน ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100% ในประเทศไทย ไม่ใช่นำเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ดึงดูดเม็ดเงินลงทุน และ รักษา-เพิ่มอัตราการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย

ดังนั้นส่วนลด 150,000 บาท + VAT 7% = 160,500 บาท เป็นส่วนลดขั้นต่ำที่จะได้ หากซื้อรถยนต์ไฟฟ้า100% จากค่ายรถยนต์ที่เซ็น MOU ส่วนภาษีสรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2% เป็นเงินที่ค่ายรถจะเสียภาษีน้อยลง ซึ่งในทางปฎิบัตินั้นจะลด หรือ ไม่ลด ให้ลูกค้าก็ได้ ซึ่งทาง MG ประกาศลดให้ลูกค้าแล้ว ส่วน GWM ยังรอพิจารณาอยู่

ราชกิจจาฯ ที่ประกาศในวันนี้ ทำให้ค่ายรถยนต์ที่เซ็น MOU แล้ว ครบหลักเกณฑ์ 3 ข้อ เตรียมส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า100% ให้กับลูกค้า สามารถส่งมอบรถอย่างเป็นทางการได้ หลังจากวันนี้ 8 มิถุนายน เป็นต้นไป


* รถยนต์ไฟฟ้า100% ที่ขายในไทย หากไม่เซ็น MOU เข้าร่วมโครงการรัฐ ผลิตในไทย ก็จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี


เรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดโดย www.autolifethailand.tv


ประกาศ ราชกิจจาฯ ลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า100% แต่ต้องเซ็น MOU ลงทุนผลิตในไทยด้วย ! : https://autolifethailand.tv/gov-tax-ev-bev-mou-thailand/

ประกาศ ราชกิจจาฯ ลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า100% แต่ต้องเซ็น MOU ลงทุนผลิตในไทยด้วย !

ประกาศราชกิจจาฯ กรมสรรพสามิต รัฐอุดหนุน ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า100% รับส่วนลด 150,000 บาท ! มีผลแล้ววันนี้ : https://autolifethailand.tv/gov-tax-ev-bev-mou-thailand-2/

ประกาศราชกิจจาฯ กรมสรรพสามิต รัฐอุดหนุน ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า100% รับส่วนลด 150,000 บาท ! มีผลแล้ววันนี้

 

Toyota bZ4x รถยนต์ไฟฟ้า100% ไม่เกิน 2 ล้านบาท เปิดตัวในไทยปลายนี้ ญี่ปุ่นค่ายแรกเซ็น MOU รัฐบาล : https://autolifethailand.tv/toyota-bz4x-ev-mou-thai-gov-coming-2022/

Toyota bZ4x รถยนต์ไฟฟ้า100% ไม่เกิน 2 ล้านบาท เปิดตัวในไทยปลายนี้ ญี่ปุ่นค่ายแรกเซ็น MOU รัฐบาล

ราคาอย่างเป็นทางการ ORA Good Cat : 828,500 – 1,038,500 บาท | รถยนต์ไฟฟ้า 100% ลดราคา ตามมาตรการรัฐ : https://autolifethailand.tv/official-price-ora-good-cat-gov/

ราคาอย่างเป็นทางการ ORA Good Cat : 828,500 – 1,038,500 บาท | รถยนต์ไฟฟ้า 100% ลดราคา ตามมาตรการรัฐ

ราคาอย่างเป็นทางการ MG EP : 761,000 – 771,000 บาท | รถยนต์ไฟฟ้า 100% ลดราคา ตามมาตรการรัฐ : https://autolifethailand.tv/official-price-mg-ep-plus-gov/

ราคาอย่างเป็นทางการ MG EP : 761,000 – 771,000 บาท | รถยนต์ไฟฟ้า 100% ลดราคา ตามมาตรการรัฐ

ราคาอย่างเป็นทางการ MG ZS EV Minorchange : 949,000 – 1,023,000 บาท | รถยนต์ไฟฟ้า 100% รวมส่วนลดแล้ว : https://autolifethailand.tv/official-price-mg-zs-ev-minorchange-gov/

ราคาอย่างเป็นทางการ MG ZS EV Minorchange : 949,000 – 1,023,000 บาท | รถยนต์ไฟฟ้า 100% รวมส่วนลดแล้ว

 

- Advertisement -spot_img
Slide 2
Slide 2
previous arrow
next arrow

Stay Connected

330,000FansLike
6,955FollowersFollow
153,000FollowersFollow
319FollowersFollow
994,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Must Read

Related News